Vann sin første høgdehoppkonkurranse

Første gongen Karina Hovland stilte i ein høgdehoppskonkurranse, vann ho.