– Målet er et løp i 2021 på KNA Raceway på Kroheia

Målet for privat innskutt kapital i prosjektet er nådd. Nå håper de at spillemiddelsøknaden gir positivt svar, og at politikerne i Sokndal sier ja til finansiell støtte. – Da går vi i gang med første byggetrinn av motorsportanlegget på Kroheia i løpet av året, smiler Oddbjørn Austad og Hans Arve Pedersen.