Tove Løyning konstaterer at hun tilhører mindretallet i saken.

– Det lever jeg godt med. Også et bibliotek i Torvgården vil være til stor glede for innbyggerne våre. Men et bibliotek langs elveparken, med et byrom på rådhusplassen, ville vært et framtidsrettt og godt byutviklingsprosjekt, uttalte Ap-representanten, som gjorde det klart at hun er opptatt av å utvikle et levende bysentrum med mye aktivitet og mange muligheter for innbyggerne.

– Jeg støtter kommunedirektørens forslag om bibliotek i rådhuset. Det vil binde byen sammen på en bedre måte enn i dag, og det gir også større muligheter for samlokalisering. Får vi oppgradert utearealet utenfor rådhuset, vil det gi byen et nytt og levende byrom som vi ikke har tenkt på før. Økonomien rundt dette alternativet kan være mer usikker, men jeg har fortsatt til gode å høre at det i et langt perspektiv er billigere å leie enn å eie, argumenterte Tove Løyning og fikk støtte fra Senterpartiets representanter.

Vil ha avklart mulighetene i rådhuset

Bente Gravdal, som er gruppeleder for Arbeiderpartiet, signaliserte at det hadde vært mer aktuelt å benytte rådhuset til bibliotek dersom det hadde vært større forutsigbarhet rundt de økonomiske konsekvensene.

– Slik saken står nå, er det litt for mange ubesvarte spørsmål rundt kostnadene ved å bygge om og renovere rådhuset. I disse tider er det viktig med forutsigbarhet. En leiekontrakt på 10 år for et bibliotek i Torvgården, midt i hjertet av sentrum, tenker jeg er en klok tilnærming. Men i neste omgang er det viktig å få avklart mulighetene i rådhuset, understreket Gravdal.

John Mong (KrF) sa seg enig i det.

– Vi har nettopp fått et nytt torg, som er fantastisk flott. Torvgården står inntil videre ikke i stil med det nye Torget. Vi har slik sett en interesse av at også Torvgården blir oppgradert. Hvis kommunen blir leietaker for et bibliotek, vil det gi eieren av bygget et godt grunnlag for renovering, uttalte KrFs-gruppeleder.

– Et av kommunens mest energikrevende bygg

Kristin Hovland foreslo på vegne av SV å utrede muligheten for å leie en større del av Torvgården, men fikk ikke støtte fra noen av de andre partiene.

– Dette er uansett en gladsak, men vi er litt forundret over kommunedirektørens forslag om rådhuset. Det er et veldig energikrevende bygg, og kommuneplanens samfunnsdel sier at vi skal ta klimahensyn. Likevel står det ikke noe om energiforbruk i saken. Å utvide bruken av et av kommunens aller mest energikrevende bygg er ikke i tråd med samfunnsdelen i kommuneplanen, understreket Hovland.

Hun ser ikke bort fra at det kunne blitt et flott bibliotek også i rådhuset, men SV-representanten mener på den andre sida at det ville ha "satt mange kjepper i hjulene" for de langsiktige avgjørelsene som må tas for bygget i Lervige.

– De 47 ansatte i rådhuset fortjener også gode arbeidsforhold. Samtidig sier en tidligere rapport at en full renovering vil koste nesten 50 millioner kroner. Vi vet også hvordan prisutviklingen har vært siden det, uttalte Kristin Hovland.

Dårlige til å vedlikeholde egne bygg

Sigmund Slettebø stemte for bibliotek i rådhuset, men mener saken er litt kinkig.

– Vi blir litt presset på tida. Jeg skulle ønske at vi hadde klar en ferdig utredning om rådhuset. Det er ikke til å komme bort fra at kommunen er særdeles dårlig til å vedlikeholde egne bygg. Det er derfor ikke sikkert at det er et dårligere alternativ å leie enn å eie, signaliserte Sp-politikeren.

Kjell Vidar Nygård (H) er enig i det.

– Sigmund er inne på noe helt vesentlig. Kommunen er overhodet ikke i stand til å vedlikeholde bygningene sine. Jeg tror det er veldig lurt å leie, og jeg tror det vil være en berikelse for sentrum å få et bibliotek i Torvgården, kommenterte Nygård.