Starta med éin bil, éin mann og eitt skilt: Nå har V&T Entreprenør 25 bilar og 70 tilsette

V&T Entreprenør har opna butikk i Kvellure. Firmaet har vakse jamt og trutt sidan Tom Egeli starta opp i garasjen for fire år sidan.