Starter arbeidet med å verditaksere Kaupanes-hyttene

Eigersund næring og havn KF arbeider med å klargjøre et nærmere 700 dekar stort område på Kaupanes til havne- og industrivirksomhet. Men før deler av området kan tas i bruk, må flere private hytteeiendommer takseres og løses ut.