21 millionar kroner til dobbeltspor

Regjeringa har i statsbudsjettet sett av 21 millionar kroner til planlegging og avklaringar for eit mogleg dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø.