Statsrådsskogen: Det har tatt 22 år å plante 30 eiketrær

– Det begynner å bli en hel del tre i Statsrådsskogen etter hvert. Og det hadde jo vært greit å vite hvem alle statsrådene er som har plantet dem? sier Egil Ueland i Egersund Skog og Treplantningsselskap.