Sterke maratonløp av eigersundsdamer

Med sterke tider blei Anne Jorunn Hodne og Anja Hoffmann, begge frå Eigersund, nummer tre og fire i kvinneklassen under Karmøy maraton på laurdag. Sistnemnde persa med solid margin.