Stor bekymring for manglende flom- og rassikring

– Regjering og storting må snarest øke rammene til flom- og rassikring betydelig! mener Siw Karin Utheim i Lund Ap. Hun har ei samlet partigruppe i ryggen.