Stor bekymring i næringslivet: To av tre ser svart på det

To av tre næringsdrivande uroar seg for korleis dei skal koma seg gjennom krisa.