Store mengder nedfallsstøv fra sildoljen: – Hele kartlegginga var en stor vits

Pelagia Egersund Sildoljefabrikk ble i fjor pålagt av Fylkesmannen å måle mengden nedfallsstøv som blir sluppet ut under lessing. Men båteier Odd Eirik Torgersen er ikke fornøyd med oppfølginga.