– Et lite øyeblikks uoppmerksomhet kan være katastrofalt, ikke minst hvis barn plutselig springer ut i veien, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Nå oppfordrer han bilistene om å ta til vettet og ikke bruke skjermene under kjøring.

Farlige situasjoner

1 av 3 bilister (36 prosent) i Rogaland, sier i en undersøkelse at de har opplevd at den interaktive skjermen har tatt oppmerksomheten bort fra veien. For 20 prosent har dette igjen ført til farlige situasjoner.

– Når sjåføren er uoppmerksom er det en høy risiko for ulykker. Dette er ikke minst alvorlig for foreldre som ofte har barn i bilen, sier Voll.

Grov uaktsomhet?

Selskapet vil slå hardt ned på skjermbruk i form av avkortning innen de rammene en har.

– Dette gjelder både mobil og berøringsskjerm. Vi vil alltid vurdere om dette går inn i kategorien grov uaktsomhet. Hvis svaret er ja, vil dette resultere i at vi avkorter erstatningen, advarer Voll.

Han mener bilprodusenter og myndigheter er på etterskudd når det gjelder berøringsskjermer og trafikksikkerhet. I enkelte bilmodeller strekker skjermene seg over hele bredden av dashbordet.

Voll frykter at flere liv kan gå tapt og håper derfor at myndighetene kommer på banen med lover og regler, som kan begrense bruken under kjøring.

  • Undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Gjensidige.