Svar til planleggingsleder Sandved om ny E39: Lite er til å stole på fra høyere hold i Vegvesenet

Av