Svingar unna mineralførekomstar: Nytt E39-forslag minskar forskjellen mellom R1 og R2

I det justerte planforslaget for ny E39 som Statens vegvesen om få dagar sender over til Samferdselsdepartementet, er forskjellen i nytteverdi mellom R1 og R2 blitt mindre.