Sammenlignet med 2021, er det en oppgang fra 981 anmeldelser. MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, er svært bekymret for utviklingen. Tallene som her legges fram omfatter også kommunene i Dalane, der det i 2022 var flere ruskjørere som ble tatt, og senere dømt.

– At så mange har tatt valget om å kjøre ruspåvirket i Sør-Vest er urovekkende og skuffende. Samtidig vet vi at det kjøres rundt 200.000 km bare i alkoholrus hver dag, så det reelle tallet er nok langt høyere, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i en pressemelding.

Økning i «dagen derpå»-promille

Organisasjonen har gjentatte ganger minnet om at ruskjøringstallene fra UP ikke viser hele bildet. Denne gangen er det likevel grunn til å tro at de økte tallene på anmeldte faktisk betyr flere ruskjørere.

Ruskjøringstallene sier i utgangspunktet bare noe om hvor mange som blir tatt og ikke hvor mange som faktisk fyllekjører. I fjor ble det imidlertid gjennomført en KUPP-undersøkelse (kjøring uten promillepåvirkning) av Utrykningspolitiet som viser at mengden ruskjørere har steget.

– Det gir selvfølgelig stor grunn til bekymring. Spesielt når vi har tallene på omkomne i bakhodet, fortsetter Kristoffersen.

Undersøkelsen det henvises til viste blant annet en kraftig økning i «dagen derpå»-promille.

'

Et skremmende år

2022 ble et skremmende år for trafikksikkerheten. Utrykningspolitiet rapporterte jevnlig om høye ruskjøringstall, og allerede i august hadde flere mistet livet i trafikken enn hele 2021 til sammen. I Rogaland mistet 12 personer livet. Det totale tallet endte på 118 omkomne.

– Vi vet fra tidligere år at rundt én av fire dødsulykker i trafikken skyldes rus. Det blir derfor interessant å se om de høye dødstallene i fjor henger sammen med ruskjøringstallene. Det får vi svaret på når ulykkesanalyserapporten kommer senere i år, fortsetter Kristoffersen.

Gjorde egen undersøkelse

I desember tilbød organisasjonen frivillig «dagen-derpå» promilletesting til julebordsgjester på flere hoteller. Et av stedene ga måleren utslag over lovens grense på 15 stykker, før de skulle reise hjem.

I dette tilfellet var det i utgangspunktet lovlydige personer som ikke visste at de hadde promille.

– Det er et problem i seg selv og viser at mange ikke tar inn over seg faren de kan utsette andre for. Kjøring med promille er like risikofylt enten man vet om det eller ei, og det er alltid utilgivelig. Inntil vi får bukt med all ruspåvirket kjøring, vil vi ikke nå Nullvisjonen, avslutter Kristoffersen.

Tips fra publikum utgjør normalt halvparten av de som politiet tar. Generalsekretæren er tydelig på at alle som ser mistenkelig kjøring må melde fra.

– Det er ingen som straffer deg for å ringe 112 en gang for mye, understreker hun.