Det som er sikkert, er at museet taper minst 300.000 kroner på at totalentreprenøren ble slått konkurs.

– Disse pengene er knyttet til ei luke i gulvet som vi ikke har fått levert. Men hva det faktiske tapet blir, som følge av økte kostnader knyttet til få ferdigstilt bygget, er fremdeles uklart. Prosjektlederen vår, Angela Rauch fra HRP, er i direkte kontakt med underleverandører for å forhandle om ferdigstillelse, opplyser June Stuen, som er direktør ved Dalane Folkemuseum.

Bare cirka ukers arbeid sto igjen da Kvia ble slått konkurs, hovedsakelig fra underleverandører.

– Vi får ikke inn ny totalentreprenør når det er så lite jobb igjen, konstaterer June Stuen.

Hun opplyser at det nå også er engasjert advokat for å sikre at museets interesser blir ivaretatt i den videre prosessen.

– Alle ekstrautgifter blir meldt inn som krav til boet, påpeker direktøren ved Dalane Folkemuseum.

Hun har tidligere opplyst til Dalane Tidende at museet gjennom hele prosjektet betalte Kvia i etterkant av at deres arbeid var utført. Direktøren regner derfor ikke med at ferdigstillelsen vil bli særlig dyrere enn den ellers ville ha blitt.

Styret for Kvia Entreprenør AS begjærte selskapet konkurs 10. oktober.