Utrykningspolitiet hadde torsdag formiddag en trafikkontroll på E39 ved Birkemo i Bjerkreim. Kontrollen var i 80-sonen, og det ble utstedt fem forenklede forelegg,.

Høyeste målte hastighet var 104 km/t, opplyser politiet.

Slik er noen av de nye bøtesatsene i trafikken som trådte i kraft 1. mars:

Fart

Når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsovertredelsen er

a) til og med 5 km/t = 850 kroner

b) til og med 10 km/t = 2.300 kroner

c) til og med 15 km/t = 4.150 kroner

d) til og med 20 km/t = 6.000 kroner

e) til og med 25 km/t = 9.300 kroner

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

j) til og med 5 km/t = 850 kroner

k) til og med 10 km/t = 2.300 kroner

l) til og med 15 km/t = 3.700 kroner

m) til og med 20 km/t = 5.150 kroner

n) til og med 25 km/t = 7.000 kroner

o) til og med 30 km/t = 9.300 kroner

p) til og med 35 km/t = 11.150 kroner

Når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

q) 36 km/t til og med 40 km/t = 11.600 kroner

Kjøring med motorvogn

a) I strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, unntatt lys med rød farge på tolyssignal brukt ved bomstasjon, kai eller annet område,

b) med for kort avstand til forankjørende = 7.450 kroner

c) I strid med følgende trafikkskilt:

302 Innkjøring forbudt,

306.0, 306.1 og 306.3–5 Trafikkforbud,

330 Svingforbud,

332 Vendingsforbud,

402 Påbudt kjøreretning,

404 Påbudt kjørefelt,

406 Påbudt rundkjøring,

506 Tungtrafikkfelt,

508 Kollektivfelt,

509 Sambruksfelt,

526 Envegskjøring,

548 Gågate = 6.000 kroner

Kjøring med motorvogn

a) i sperreområde, begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer,

b) på fortau, sykkelfelt (skilt 521), gangveg (skilt 518), sykkelveg (skilt 520) og gang- og sykkelveg (skilt 522),

c) i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging,

d) på eller over gul eller hvit sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken hvit linje = 4.450 kroner

Forbikjøring og vikeplikt

Ulovlig forbikjøring med motorvogn

a) til høyre,

b) like foran eller i vegkryss, eller hvor sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte,

c) foran gangfelt,

d) ved ikke å ha forvisset seg om at 1. den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring, eller 2. ingen bakenforliggende har begynt å kjøre forbi ham

e) i strid med trafikkskiltene334 Forbikjøringsforbud,335 Forbikjøringsforbud for lastebil = 7.450 kroner

Fører av motorvogn som ikke har overholdt vikeplikt

a) i strid med trafikkskiltene 334 Forbikjøringsforbud, 335 Forbikjøringsforbud for lastebil,

b) overfor trafikk fra høyre,

c) overfor gående i gangfelt,

d) ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignede område,

e) overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging,

f) i henhold til § 3 i forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller § 3 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel = 7.450 kroner