På dagtid mandag 2. januar holdt Statens vegvesen kontroll av E39-trafikken på Krossmoen i Egersund. Både tunge og lette kjøretøy ble kontrollert.

Et vogntog fikk bruksforbud på grunn av det Statens vegvesens kontrolleder i rapporten omtaler som «alvorlige skader på hjul».

En personbil ble avskiltet på grunn av manglende omregistrering. Også en varebil ble avskiltet av samme grunn.

Et kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av dårlig sikt, mens tre kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravene før sjåførene kunne legge på hjul igjen.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på fire kjøretøy. Sjåførene av disse fikk med seg en mangellapp med frist for utbedring av feilene.