Teigen-selskapene Seconda og Kontrari: Isbane- og svømmehallprosjektene er blitt systematisk motarbeidet av rådmannen

Av