Vindkraftpenger gir budsjettbalanse i Sokndal

Av

I Sokndal legger rådmannen fram et budsjett for 2018 som så vidt balanserer, takket være eiendomsskatt fra Tellenes vindpark. Det er en inntekt han håper det blir mer av framover.