Terje (38) driv nøkternt og har fått eit godt rykte. Det har gjort firmaet hans til gaselle

Dyrsand Bygg AS har hatt kraftig omsetningsvekst dei siste åra.