VIL BEVISSTGJØRE: Joakim R. Ramsland (23) og Kristina Fjelde (32) synes ikke at Egersund sentrum er optimalt tilrettelagt for folk med nedsatt fysisk funksjonsevne. En tilretteleggingsdugnad trengs, mener de.
Ingunn Walderhaug

Tilretteleggingsdugnaden

Trange butikker, trapper og smale dører. Kristina Fjelde har lenge unngått Egersund sentrum. Det er ikke så festlig å banke på ruter for å be de ansatte slippe henne inn. Nå vil hun og Joakim R. Ramsland at byen skal ta grep.
Publisert