Tilsette i Skjeraberget barnehage: Såg ikkje nedlegginga koma, reagerte med vantru og sinne

Då opptaket viste at det ville bli like mange ungar i Skjeraberget barnehage neste år som i år, blei dei tilsette både glade og letta. Nedleggingsvedtaket ein månad seinare, kom som eit sjokk.