To avdelingar i Frøyland gårdsbarnehage er stengt: Alle ungar og tilsette i karantene etter tre nye smittetilfelle

Det er nå fire personar med påvist covid-19 i Sokndal.

DEL

Sokndal kommune melder om tre nye smittetilfelle. Alle dei tre nye med bekrefta smitte av covid-19 er familiemedlemmer av personen som fekk påvist koronasmitte måndag. Det er derfor snakk om ei såkalla smitteklynge.

Over 50 nærkontaktar har blitt kontakta med beskjed om å gå i karantene, samt testa seg. Dei fleste av nærkontaktane har tilknyting til Frøyland gårdsbarnehage.

To avdelingar i Frøyland gårdsbarnehage er stengde fordi alle ungane og dei tilsette er i karantene. Eigen informasjon om situasjonen er sendt ut til alle dei føresette.

Til befolkninga elles i Sokndal informerer kommunen blant anna om følgjande på heimesida si:

- Smittesporingsteamet i kommunen vil følgja opp alle nærkontaktar, og me vil i løpet av dei neste dagane få svar på om fleire er smitta. Ver merksam på at du kan bli ringt opp av smittesporingsteamet, også på kveldstid. Me presiserer at det ikkje er karanteneplikt for «nærkontaktar til nærkontaktar».

Kommunen følgjer sjølvsagt utviklinga fortløpande og er i dialog med sentrale helsemyndigheiter om situasjonen. Testkapasiteten i kommunen er utvida.

Alle som får luftvegsinfeksjon med feber, hoste, tung pust, tap av smaks- eller luktesans og sår hals, eller som føler seg sjuke, blir bedt om å kontakta Sokndal legekontor (51 47 06 80) for å bli testa.

- Me er nå i ein situasjon med mange nærkontaktar i kommunen, og for å hindra eventuell vidare smittespreiing er det ekstra viktig at alle følgjer dei grunnleggjande smittevernreglane, oppfordrar kommunen og ber alle om ikkje å ha nær kontakt med mange menneske.

Sokndal kommune sin koronatelefon er 51 47 07 07. Koronatelefonen for barn og ungdom i Sokndal er 482 86 490.


Artikkeltags