To kvinner og to menn vil bli rektor

Det er fire søkjarar til rektorstillinga på Bjerkreim skule.