Til sammen var 84 tunge kjøretøy og fem lette kjøretøy innom kontrollplassen på Krossmoen, da Statens vegvesen søndag kveld holdt kontroll på stedet.

Resultatet ble at to personbiler ble avskiltet for manglende periodisk kjøretøykontroll, kommer det fram av vegvesenets rapport.

Videre ble det tatt bremseprøve på tre vogntog. To av dem hadde mangler på bremsesystemet og fikk pålegg om dra på verksted for å utbedre feilene innen en gitt frist.

Tre spesialtransporter fikk bruksforbud for kjøring i forbudt tidsrom. Kjøring med slik transport er forbeholdt ukedagene, opplyser vegvesenet.

To vogntog fikk bruksforbud for manglende sikring av gods.

Seks førere ble kontrollert på hvorvidt de hadde fulgt kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Alt var i orden med disse.