I april 2011 ble det bestemt at ungdomstrinnet på skolen på Helleland skulle flyttes over til Lagård ungdomsskole i Egersund. Det ble naturlig nok flere negative reaksjoner i området. Nå gjentar dette seg med Hellvik skole, der rådmannen i sitt budsjettforslag foreslår at ungdomstrinnet skal overføres til Lagård – med mer eller mindre samme begrunnelse som i 2011.

Vi har forståelse for at det reageres lokalt. Dette er et inngripende tiltak som reduserer Hellvik skoles tilbud. Flytting av ungdomstrinnet vil gi besparelser på mellom tre og fire millioner kroner. Selv om kommuneledelsen mener at det både er faglige, sosiale og administrative fordeler ved forslaget, legges det ikke skjul på at også økonomien har betydning, uttaler kommunedirektøren til DT.

– Over en lang periode er det snakk om en relativt stor sum. For hver million vi sparer ett sted, jo mindre reduksjon må vi ha på antall ansatte i tjenesteproduksjonen. Erfaringene vi har fra den tilsvarende prosessen på Helleland, er dessuten positive. Vi har ikke hørt noen ta til orde for at elevene fra Helleland skal tilbake til bygda, påpeker Siri A. Meling, kommunedirektør i Eigersund.

Å si at andre ting veier tyngre enn økonomi, har vi liten tro på medfører riktighet. Kommunen skal kutte utgifter for å komme ut i balanse. De gullglitrende tidene er forbi, noe også investeringsbudsjettet klart viser. De seneste årene har det vært stor kommunal investeringsvilje. Nå er tiden en annen: krig i Europa, energiutfordringer, priser som stiger – you name it. Det blir en krevende budsjettbehandling når kommunestyret i desember skal prioritere og antakelig foreta flere endringer og justeringer.

I budsjettforslaget går det ellers fram at Hellvik barnehage og Grøne Bråden skole må vente på investeringsmidler, det er ikke satt av penger til flere sykehjemsplasser, og det ligger an til en økning i både vann- og avløpsavgiften. Vi skulle gjerne sett at Hellvik barnehage ble prioritert, gjerne på bekostning av ungdomstrinnet. Med en økende eldrebølge kan det nok bli aktuelt for enkelte politikere å be om at det likevel settes av flere kroner til sykehjemsplasser.

Den siste økonomirapporten som ble lagt fram, viser at Eigersund kommune styrer mot et betydelig underskudd i 2022, basert på situasjonen i utgangen av august. Det kan være snakk om så mye som 60 millioner kroner, men kan bli litt bedre. Vi forstår utfordringene administrasjonen i kommunen har, og vet at det er «sykt» vanskelig å sy sammen et budsjett der alle blir fornøyde.

Vår oppfordring er at de folkevalgte viser ansvarlighet, men også en form for raushet når budsjettet skal behandles. Er det noen som etter vår mening må prioriteres og skjermes mest mulig mot kutt, er det barn, unge, eldre og syke.