Den eneste som hadde noe som minnet om en betenkning, var Mariann Seglem (Frp). Hun har merket seg at Eigersund kommune er i dialog med fylkeskommunen om å overta bygningsmassen ved Dalane videregående skole. Hvis fylket bestemmer seg for å bygge ny videregående i Egersund, kan det være aktuelt med en ny, stor ungdomsskole på tomta på Lagård.

– Er det fornuftig å sette reguleringsplanen for Husabø på vent fram til den saken er avklart? spurte Seglem i mandagens møte.

Armer og bein for å komme i mål

Utvalgsleder Kjell Vidar Nygård (H) mener svaret er nei.

– Saken vi nå har til behandling, gjelder kun reguleringen. Jeg tenker det uansett er greit at vi får en plan som er godkjent. Foreløpig er det ikke gjort vedtak om bygging. Det er kun en overordnet plan vi har på bordet, begrunnet Nygård.

Forslaget til detaljregulering ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret skal gjøre det endelige vedtaket i begynnelsen av februar, men Åshild Bakken, som er leder for prosjektadmininistrasjonen i Eigersund kommune, sier at anbudet kan bli lyst ut allerede fredag denne uka.

– Nå er det "armer og bein" for å komme i mål. Vi tar forbehold i anbudet om at alle godkjenninger faller på plass, og at reguleringsplanen blir endelig vedtatt, signaliserer Bakken overfor Dalane Tidende.

Har ikke noe å kutte

Anbudspapirene skal ligge ute i 30 dager.

– Vi håper på byggestart etter påske. Målet har vært å bli ferdige til sommeren 2024, men det skal holde veldig hardt. I verste fall må vi vente til høstferien samme år, opplyser Åshild Bakken.

Hun legger ikke skjul på at hun er spent på hvordan tilbudene blir.

– Prisene vil være helt avgjørende. Havner vi langt over budsjett, har vi en stor utfordring, for det er ikke noe å kutte på. Vi kan ikke vente med uteområdet, for eksempel, for da får vi ikke skolen godkjent. Det er heller ikke flere klasserom enn det må være, påpeker lederen for prosjektadministrasjonen.

Satte av 150 millioner kroner

Hvis prisene er innenfor budsjett, må politikerne da ta den endelige investeringsbeslutningen i en egen sak?

– Nei, hovedprosjektet er allerede vedtatt. Det betyr at vi har alle fullmakter vi trenger for å gå videre, gitt at budsjettet strekker til, svarer Åshild Bakken.

Den nye skolen skal bygges for tre trinn og 270 elever. Flertallspartiene satte av 150 millioner kroner til prosjektet i desember 2021. Bestillingen var "bygg så mye skole som mulig for pengene". Under budsjettbehandlingen før jul ble det satt av ytterligere 17,6 millioner kroner til uteområde og inventar.

To bolighus i randen av skoleområdet ble nylig revet for å gi plass til det nye bygget.