Lover kamp mot bompenger

Av

Tommy Bjellås (Frp) lover kamp helt til døra dersom bompengespørsmålet kommer opp igjen.