Sokndal og Bjerkreim får fylkesmidler til gang- og sykkelveier, fortau og autovern

Fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg fordeler årlig ut midler etter søknadsrunde. Av Dalane-kommunene er det i år Sokndal og Bjerkreim som får ekstra penger til trafikksikkerhet.