Kommunen anbefaler at deler av muren i Gamleveien fjernes

Fylkesmannen i Rogaland har opphevet Eigersund kommunes vedtak fra 2017, hvor det ble gitt tillatelse til å oppføre en garasje og mur i Gamleveien 42. Nå anbefaler kommunen at deler av muren rives.