Feil eller mangler på nesten halvparten av tungbilene som ble kontrollert

I løpet av 2019 kontrollerte Statens vegvesen mer enn 77.000 tungbiler rundt om i landet. 34.605 av dem hadde feil eller mangler.