Vegvesenet har konkludert: 60-sonen kortes ned

Etter at forslaget har vært på høring, har Statens vegvesen bestemt at 60-sonen på E39 nord for Krossmoen skal kortes ned med drøyt 800 meter.