Skuleklasse tok det med godt humør då bussjåføren blei halden igjen på Krossmoen

Av dei 22 kjøretøya som blei kontrollerte på Krossmoen sundag, var halvparten bussar.