Bomgaranti fra Egaas

Av

Leif Erik Egaas (H) vil ikke gå inn for bompengefinansierte prosjekter før tidligst etter valget i 2015.