Dette vil Eigersund kommune prioritere for å øke trafikksikkerheten

Avdeling for tekniske tjenester i Eigersund kommune har lagt fram forslag for en ny trafikksikkerhetsplan for kommunen. Barn på skoleveien er øverste prioritet.