14.45-avgangen på E90-bussen opprettholdes

Samferdselsutvalget gikk onsdag inn for å beholde 14.45-avgangen fra Sandnes. Begrunnelsen er at det vil svekke mulighetene for å reise kollektivt for pendlere fra Sokndal og Bjerkreim.