Politiet meldte like før 14.00 lørdag, om en frontkollisjon, som har skjedd på Buevegen mellom Oslandsvatnet og Litlavatn.

Først ble det meldt at ulykken skjedde ved området Runaskaret, men det er korrigert. Kjøretøyene møttes front til front.

To personer er direkte involvert i ulykken, det gjelder fører av lastebilen og fører av personbilen. Sistnevnte mottok førstehjelp på stedet og ble etter lengre tid, frigjort fra bilen. Vedkommende er alvorlig skadd, og har blitt fraktet til SUS.

Hva gjelder sjåføren av lastebilen skal (han) ha sluppet fra det uten fysiske skader.

jFV504 Buevegen er nå stengt, og det bes om at veifarende bruker omkjøringsveier, skriver politiet videre på sin Twitter.