Trafikkulykke på Jernbaneveien

Ulykke mellom mopedist og bilist.