Kystvakten satte den nederlandske tråleren i arrest i Egersund havn lørdag 11. juni. Dagen etterpå ble fartøyet overlevert til politiet.

Politimesteren i Sør-Vest har ilagt rederiet et forelegg på 200.000 kroner for brudd på havressursloven, noe rederiet ikke har vedtatt. Derfor må saken til retten. Det er berammet sak i Sør-Rogaland tingrett i Egersund 26. september.

Ifølge politiet skal tråleren ha fisket med bunntrål i gytefelt for tosk i en periode hvor de aktuelle områdene var stengt for fiske. Overtredelsene av forbudet skal ha funnet sted i perioden februar – mars i år i området «Vestbanken» i Nordsjøen – sørvest for Egersund.

I forelegget er det opplyst at tråleren skal ha fisket til sammen et kvantum på 8.893 kilo fordelt over 17 hal i perioden.