I forbindelse med det store nærmiljøprosjektet på Bjerkreim skule, "Bjerkreims verden", som politikarane sette av 6,7 millionar kroner til i budsjettbehandlinga før jul, skal det byggjast mur langs Bjerkreimselva. Muren skal hindra gjentaking av øydeleggingane som storflaumen Synne påførte skuleområdet i desember 2015.

Jobben med å støypa den 170 meter lange og 60 centimeter høge muren er nå tildelt, etter ein tilbodskonkurranse der tre firma var inviterte til å levera pristilbod. Bjerkreim kommune har inngått kontrakt med lågbydar Espeland AS. Tilbodet frå Espeland var på 194.221 kroner, eksklusiv moms.

Dei to andre tilbydarane var Sirdal Veibetong AS (236.500 kroner) og Norrøn Entreprenør AS (253.500 kroner).

Muren skal setjast opp i løpet av april månad.