Én fører vil bli anmeldt for manglende sikring av gods, melder Vegvesenet. Det dreide seg om 20.000 kilo ståldragere som ikke var godt nok sikret.

Tre personbiler ble avskiltet på stedet som følge av manglende EU-kontroll. Sist godkjente kontroll på det ene av de avskiltede kjøretøyene var tilbake i 2015, opplyser Statens vegvesen.

Seks førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid. Alle de kontrollerte fikk advarsler for mindre brudd på regelverket.

Én personbiltilhenger fikk bruksforbud for manglende lys.