Tryggare veg for Kvitlen-turistar og andre

Vegkanten langs den kommunale vegen til Bjordal er nå sikra med betong og stål.