Statens vegvesens kontrollører hadde fokus på blant annet vektkontroll, teknisk tilstandskontroll, kabotasjekjøring, kjøre- og hviletidskontroll og lastsikring.

Flere sjåfører måtte svare for seg, og noen av dem kom ikke videre.

Kontrolleder Mohamed Nur Ali i Statens vegvesen forteller om flere brudd:

– En fører ble anmeldt på grunn av at tilhengeren var uten lys i mørket, og en annen varebil ble avskiltet på grunn av manglende EU-kontroll, forklarer kontrollederen.

Men ikke nok med det:

  • To vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast. Foretakene fikk sammen 10.300 kr i overlastgebyr og sjåfører måtte av- eller omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.
  • Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. En sjåfør fikk gebyr på kr 4.000 og foretaket fikk 8.000 kr i forelegg på grunn av manglende døgnhvile og ukehvile.
  • To sjåfører fikk skriftlig advarsel grunnet manglende pauser.
  • To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig / forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

– Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fire kjøretøy. Det ble gitt kontrollrapport / mangellapp med frist for utbedring av feilene, forklarer Mohamed Nur Ali.