Ulike opptak blir komplett Betania-gudstjeneste

Av

Pinsemenigheten Betania i Sokndal hadde sin første gudstjeneste i opptak på søndag.