Ulven det var gitt fellingstillatelse på er felt

Fredag kveld ble ulven som det ble gitt fellingstillatelse på, felt på Hamre i Lund kommune.