Natt til lørdag 16. juli i Tengesdalsveien i Eigersund, kjørte han en personbil til tross for at han var påvirket av alkohol.

Siktede skulle ifølge egen forklaring på byen, men var innom en sommerfest først, på Øyno. På sommerfesten ble han skjenket med sprit, og fikk blackout. Han visste at det var sprit han drakk. Han husker deretter ingen ting før etter krasjet, som fant sted på veien gjennom Tengesdal mot E39, rett før påkjørselen til E39.

Det var ingen andre til stede i bilen og siktede mener det var han som hadde kjørt bilen. Den unge mannen mener at analysen av blodprøven tatt etter krasjet, som viser at han hadde en blodalkoholkonsentrasjon på 1,53, er korrekt, heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Straffskyldig

Siktede erklærte seg derfor straffskyldig i henhold til siktelsen, og tilsto forholdene.

På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

Påtalemyndigheten foreslo at straffen settes til ubetinget fengsel i 32 dager, samt en bot på kr 10.000 med en subsidiær fengselsstraff på 10 dager.

Retten uttaler at mannen har kjørt bil med en alkoholpromille i blodet på 1,53. Dette kvalifiserer klart til bot og ubetinget fengsel. I tillegg vektlegger retten i skjerpende retning at siktede promillekjørte over en relativt lang strekning (fra Øyno og nesten til påkjørselen til E39), samt at han under kjøreturen kjørte på en annen bil bakfra. Fotografier av fronten på siktedes bil viser at påkjørselen var relativt kraftig.

Formildende

I formidlende retning vektlegges at siktede har avgitt uforbeholden tilståelse i avhør og i retten. Retten er enig med påtalemyndigheten at normal fengselsstraff i tilfelle som dette – uten tilståelsesrabatt – er ubetinget fengsel i 36 dager, samt at straffen med tilståelsesrabatt settes til 32 dager.

Siktede skal også dømmes til å betale bot. Ut fra lang og fast praksis skal denne utgjøre 1,5 ganger brutto månedsinntekt, men kun unntaksvis under kr 10.000. Siktede har oppgitt årlig brutto inntekt på kr 200.000, hvilke tilsier en månedsinntekt på kr 16.667, og en bot utmålt til kr 25.000.

Retten fastsetter boten til kr 25 000, subsidiært fengsel i 10 dager.

Retten legger til grunn at siktedes kjøring ledet til trafikkuhell, men ikke et «betydelig» trafikkuhell i forskriftens forstand. Dette skyldes like fullt kun tilfeldigheter. Videre legger retten til grunn at siktede kjørte alkoholpåvirket over en lengre strekning, men ikke over en «meget lang» strekning i forskriftens forstand.

Selv om disse to forhold ikke omfattes av bestemmelsen om skjerpende omstendigheter i tapsforskriften, anser retten uansett at de tilsier at tapet av førerretten skal fastsettes høyere enn 2 år. Retten fastsetter tapsperioden til 2 år og 6 måneder, løpende fra førerretten ble midlertidig tilbakekalt 16. juli 2022. Dersom han skal ha igjen førerkortet, må han avlegge helt ny førerprøve.