– Vi har ikke fått mer informasjon om kuttene enn det alle andre har kunnet lese seg til i kommunedirektørens budsjettforslag. Her legges det opp til å kutte til sammen 40 årsverk i løpet av en toårsperiode. Kuttene skal skje ved naturlig avgang – når ansatte går av med pensjon, og ved ikke å erstatte ansatte som slutter i jobben, sier Rebekka S. Østebrøt, lokallagsleder i Utdanningsforbundet Eigersund.

Roper varsku

Utdanningsforbundet har nå sendt alle gruppelederne i Eigersund informasjon om hva regelverket sier om blant annet lærertetthet og bemanning i barnehager.

– Vi frykter at Eigersund kommune skal komme i en slik situasjon at vi ikke følger regelverket. Det kan skje dersom man ser på totalbildet og ikke på hva som er situasjonen ved den enkelte skole og det enkelte trinn. Det er politikernes oppgave å vedta budsjettet, og så er det vår oppgave i Utdanningsforbundet å informere om hva regelverket sier. Det er det vi gjør nå, sier hun.

Litt å gå på?

– Har Eigersund kommune noe å gå på før bemanningsnormen ikke oppfylles?

– Ja, det kan se slik ut, men tallene kan også lyve. Det henger sammen med at man ved noen av de mindre skolene, har færre elever i noen klasser. Dermed ser det ut som man oppfyller normen samlet sett, mens det ved andre skoler kanskje er kritisk nær opp til grensa. Dersom det er ledig kapasitet i en barnehageavdeling, vil det også kunne gi utslag som tilsynelatende gir inntrykk av at man har en margin å gå på, men ofte er det slik at krav i regelverket gjør at man likevel ikke kan nedbemanne, sier hun.

Folk går lei

Rebekka S. Østebrøt ser at ansatte blir mer og mer utslitte.

– Vi har vært gjennom nedbemanninger i forrige budsjettrunde og føler ikke at vi har mer å gå på. Jo færre som skal dele på jobben, jo mer arbeid vil det bli på den enkelte som er igjen. Vi ser at folk slutter som lærere på barnetrinnnivå og heller starter på ungdomsskolen i håp om at arbeidsmengden er mindre der. Vi mister også mange til stillinger i den videregående skolen. Når det gjelder ansatte i barnehage, så ser vi at de slutter og går over i helt andre yrker. Signalene viser tydelig at flere ønsker seg bort på grunn av et for stort arbeidspress, forteller hun.

– Hva tenkte du da du så forslaget om å kutte 40 stillinger i løpet av de to neste årene?

– Det er nesten vanskelig å ta det inn over seg. Som nevnt har vi alt vært gjennom kuttrunder, og vi føler at vi allerede har gjort vår del. Ansatte opplever at de ikke har mer å gi. Vi føler oss nærmest handlingslammet, sier hun.

– Hva kan Utdanningsforbundet gjøre mer enn å informere og varsle politikerne? Blir det protester?

– Vi er ikke der at vi skal gå til aksjoner nå. Vi har opplyst om og belyst situasjonen innenfor skoler og barnehager i dag med tanke på de normer og regler som ligger til grunn for drift av skoler og barnehager, og hvordan kuttene vil påvirke driften. Vi vil fortsette å passe på at regelverket følges, og passe på at det ikke kuttes der det ikke finnes rom for det, sier Rebekka S. Østebrøt.

Kommunedirektørens kuttforslag skal opp til behandling i formannskapet onsdag denne uka og i kommunestyret før jul.