Utfordrande på vegane

Vegane i delar av sørfylket er snødekte laurdag kveld. På E39-strekninga frå Helleland og sørover er det all grunn til å kjøra forsiktig.