KrF har takket nei til Høyre

Mye tyder på at Hogne Skjerpe (H) ikke ligger an til å bli ordfører i Lund.